Astigarretako Arsuaran baserriko ganbaran aurkitutako estudioko argazkia. Donostiako Aizpurua estudiokoa omen. Data, kokapena eta umearen nortasuna ezezagunak. Soportea paperean 134*84mm.