Astigarretako Arsuaran baserriko ganbaran aurkitutako argazkia. Data eta egilea ezezagunak. Soportea paperean 150*90mm.