Astigarretako Arsuaran baserriko ganbaran aurkitutako postala. Data, kokapena, egilea eta txistulari eta herritarren nortasunak ezezagunak. Soportea paperean 126*80mm.