Astigarretako Arsuaran baserriko ganbaran aurkitutako argazkia. Data, kokapena eta umearen nortasuna ezezagunak. Soportea paperean 106*75mm.